Dudağın Yapısı ve Adipoz Doku

Cilt ve Dudak DerisiNormal cilt derisinin yapısı gibi dudak derisinin yapısı da 3 tabakadan oluşmaktadır.

EPIDERMIS

DERMIS

HYPODERMIS

Hypodermis, adipoz doku (adipositler veya yağ hücrelerinden oluşan) ve ara doku ile meydana gelen cildin en alttaki tabakasıdır.

YAŞAM BOYUNCA ADİPOZ DOKU MEKANİZMASININ ÖNEMİ:

  • Derinin enalt tabakasında yağ depolayan adipozitlerin farklılaşmasını sağlayan adipogenesis bir reaksiyon gerçekleşir.Dudağın Yapısal Yaşlanma Süreci
  • Diğer yandan yağ hücrelerinin sentezini sağlayan lipogenesis bir reaksiyon gerçekleşir.
  • Son basamakta da yağ hücrelerinin parçalanması ile lipoliz reaksiyonu gerçekleşmektedir. Bu reaksiyonlar döngüsel bir olaydır ve yaşam boyunca devam etmektedir.Fakat yağ dokusu dağılımı yaşa bağlı olarak önemli ölçüde değişime uğrar.
  • Adipogenesis ve lipogenesis reaksiyonlar yavaşlar ve lipoliz reaksiyonu sonucunda yağ parçalanması artar ve adipozit sayısında azalma olur. Bu olaylar kronolojik bir süreçtir. Bu dağılımın ilk adımı deri altı yağ çöküşüdür ve adipozit dokunun sayısındaki azalmadır.Böylelikle yaşa bağlı olarak dudak hacminde azalma, sarkma ve kırışıklık gözlenir.

Yapısal yaşlanmaya bağlı olarak adipoz dokudaki bu değişim dudak hacminde azalmaya neden olur.

DUDAĞIN YAPISAL YAŞLANMA SÜRECİ:

Adipoz doku kaybına neden olan yapısal yaşlanma ( Adipozit sayısında ve boyutunda azalma) sonucunda;

  • Dudak hacminde azalma görülmüştür
  • Kırışıklıklar belirgin hale gelmiştir